DVD زیست شناسی پیش دانشگاهی (1) دکتر عمارلو به همراه جزوه

DVD زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱) دکتر عمارلو به همراه جزوه


DVD آموزشی زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 دکتر عمارلو شامل فصل 1 تا 5 زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 به همراه جزوه

 

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.